Komíny

Od roku 2010 jsme rozšířili výrobu o Třívrstvý systémový komín OK-SETO kovový. Tyto komíny nabízíme ve 12 variantách, zákazník má tedy z čeho vybírat. Kompletní komín pro ty, kteří nechtějí nebo nemohou použít svůj stávající.

Zatřídění komínů:

Varianty označení výrobku podle ČSN EN 1856-1 : 2010
Systémový komín EN 1856 - 1 - T400 - N1 - D - Vm - L50100 - G100
Systémový komín EN 1856 - 1 - T400 - N1 - D - Vm - L50080 - G100
Systémový komín EN 1856 - 1 - T200 - N1 - W (pouze mokrý plyn) - Vm - L50060 - O
Systémový komín EN 1856 - 1 - T200 - N1 - D (pouze suchý plyn) - Vm - L11060 – O

Použití výrobku:

Komíny - Třívrstvý systémový komín OK-SETOVýrobek, který je určen pro odvod spalin spotřebičů na plynná, kapalná a nebo pevná paliva do volného ovzduší s podtlakovým systémem provozu. Použití výrobku pro komíny musí odpovídat ČSN 73 4201 (v platném znění) a minimální tloušťky stěn spalinové cesty musí být zvoleny v závislosti na požadované odolnosti komínu proti působení kondenzátu a proti korozi podle Přílohy A této normy.

Třívrstvý systémový komín OK-SETO kovový je možný použít jak pro nové komíny, tak i pro renovaci nebo adaptaci stávajících komínů, fasádní komín, vnitřní komín ve větších šachtách či průlezových komínech, jako přímý kouřovod s funkcí komínu, při dlouhých kouřovodech a v neposlední řadě jako komínové nástavce.

V případě hliníkového pláště je u nás možnost vybrat z 5 základních barev nebo dalších dle RAL (na objednání) a tím docílit designového prvku totožného např. s fasádou či barvou střechy apod. Vyrábíme samozřejmě i kotvící a úchytné prvky přímo na zeď, odskok 5-25cm, 25-50cm ale i jiné dle požadavku zákazníka. Nosné konzoly případně stoličky jsou rovněž samozřejmostí. V případě komínů či nástavců delších než 1,5m od poslední kotvící spony je nutné připevnit ke komínu či střeše a to krakorcovou sponou nebo lankovou sponou, které rovněž vyrábíme. A tím je komín zabezpečen proti vyvrácení větrem atd. Všechny tyto prvky vyrábíme z hliníkových a nerezových profilů ale i z železných opatřených základním nátěrem nebo hliníkovým či pozinkovým nástřikem. Z kapacitních důvodů vyrábíme tyto komíny na zakázku, ovšem v krátkém časovém horizontu - tzn. mimo sezónu max. do týdne, o sezóně (podzim) do 14 dnů. Termín je nutno ověřit v kanceláři.

Objednávky přijímáme nejlépe při osobním kontaktu pro upřesnění detailů, případné složení zálohy a dohodnutí termínu.

Materiály výrobku:

Vnitřní kovová stěna spalinové cesty: - korozivzdorná ocel typ 50 (ocel 1.4404) o tloušťce stěny 1mm, 0,8mm, 0,6mm
- hliník 99,5 typ 11 o tloušťce stěny 0,63mm,
Tepelná izolace: - Nobasil LSP (95+-5kg.m-3) o tloušťce 50mm (pro pevná paliva) o tloušťce 40mm (pro plynná paliva)
Vnější kovová stěna pláště: - korozivzdorná ocel 1.4301 o tloušťce stěny 0,6mm povrch 2B nebo 2R + F
- hliník 99,5 o tloušťce stěny do prům.200mm 0,63mm nad prům.200mm 0,8mm
- hliník 99,5 o tloušťce stěny 0,6mm v barevném provedení dle RAL s Folií

Montáž:

Komínové díly spojujeme zasunutím do hrdel do sebe tak, aby kondenzát a dešťová voda nezatékala do tepelné izolace. Vnitřní vložka vždy hrdlem nahoru, naopak plášť vždy hrdlem dolů. Spoje zajišťujeme trhacími nýty stejného materiálu cca 10-20cm od sebe.

Před samotnou montáží je nutné si nejprve připravit prostor, kde bude komín umístěn, např. stavební otvory, konzoly, stěnové spony atd. V případě, že je volná část komína vyšší než 1-1,5m dle rozměru, je nutné tuto část připevnit např. krakorcovou sponou, nebo objímkou a kotvícími lanky. Konzoly a stěnové spony připevníme pomocí šroubů a hmoždinek.

Celý komínový systém MUSÍ být montován v souladu s ČSN 73 4201 a další příslušné normy, např.: Komínové konstrukce - Všeobecné požadavky, Požární bezpečnost staveb atd.

Komínový systém OK-SETO doporučujeme montovat odborníkům.